logo

projecten

bureau

nieuws

publicaties

contact

 

Ir. Architect SIMON VERMOTE

 

2007 - ...
2010 - ...
2005 - 2010
2007
2005 - 2007
2000 - 2005

 

° Kortrijk 28 05 1982

Simon Vermote Architectuur
freelance projectleider bij dierendonckblancke architecten Gent
zelfstandig medewerker bij noA architecten Brussel
Stage vervolmaakt en opgenomen in de tabel van de Orde van Architecten, Provincie Oost-Vlaanderen
Stage bij Ir. Architect Philippe Viérin (noA architecten)
Universitaire Opleiding, Universiteit Gent
Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Vakgroep Architectuur &Stedenbouw
Burgerlijk Ingenieur - Architect, Optie Stedenbouw


  
  

 

Elke opdracht begint met een grondige analyse van het bouwprogramma, de visie van de opdrachtgever en de context waarbinnen het project dient gerealiseerd te worden.

Deze analyse heeft tot doel het blootleggen van de randvoorwaarden, de krijtlijnen waarbinnen het ontwerp vorm kan krijgen. Dit kader is richtinggevend voor het verdere verloop en de te volgen strategie.

Er wordt niet uitgegaan van a priori vastgelegde oplossingen of stijlkenmerken. Voor elke opdracht wordt gestart van een blanco blad. Er wordt voor elke vraag een passend antwoord gezocht, zonder vooraf vaststaand resultaat. De dialoog met de bouwheer is bij dit proces van wezenlijk belang.

Bij elk project wordt grote aandacht besteed aan de relatie met de omgeving, de interne organisatie, het materiaalgebruik en de detaillering. Het is daarbij de ambitie om projecten te realiseren die zelfbewust in het nu staan, maar geworteld in de bouwtraditie en los van heersende trends.

Voor elk project wordt een team samengesteld waarbij de nodige externe adviseurs worden betrokken. Voor de studie van stabiliteit en technieken wordt beroep gedaan op gespecialiseerde studiebureaus. Indien noodzakelijk worden bijkomende adviseurs voor akoestiek, lichtstudie, kunstintegratie en dergelijke toegevoegd om tot een multidisciplinair team te komen op maat van het project.

 

 

VISIE & WERKWIJZE